Višina minimalne urne postavke za začasno in občasno delo upokojencev Unija Smart Accounting
20. februarja, 2023

Znana višina minimalne urne postavke za začasno in občasno delo upokojencev

Na podlagi Odredbe o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev (Ur. l. št. 20/2023 z dne 15. 2. 2023) je določena nova višina minimalne urne postavke za začasno in občasno delo upokojencev. Ta je od 1. marca 2023 do 29. februarja 2024 določena v višini 6,92 EUR bruto. Prav tako je v Odredbi določena maksimalna višina dohodka upokojencev iz te oblike dela, in sicer ta v koledarskem letu 2023, ne sme presegati 10.346,52 EUR.

Naj spomnimo, da je opravljanje začasnega in občasnega dela upokojencev urejeno v Zakonu o urejanju trga dela in se opravlja na podlagi pogodbe, kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem (upokojencem) ter ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja. Prejeti dohodek se na podlagi Zakona o dohodnini šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, pri čemer pa navedena oblika dela ne vpliva na pravico do polne pokojnine.