Glede na znani podatek o povprečni plači za oktober 2019, so znani podatki o pavšalnih prispevkih za zdravstveno zavarovanje za naslednje leto. Povprečna bruto plača za oktober 2019 je znašala 1.741,70 EUR, kar je približno 65 EUR več kot v preteklem letu (PP oktober 2018 – 1.676,38 EUR bruto), zato bodo pavšalni prispevki v letu 2020 nekoliko višji.

Zneski prispevkov za posebne primere zavarovanja za zavarovance iz 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pa bodo znani marca 2020, saj veljajo od 1. 4. dalje.

 

 * Za zavarovance iz 5. točke 17. člena ZZVZZ se prispevek plačuje za vsako sklenjeno pogodbo o delu, ki velja v posameznem mesecu.