Zavarovanje intelektualne lastnine zagonskim podjetjem poveča možnost pridobivanja nepovratnih sredstev
27. oktobra, 2023

Zavarovanje intelektualne lastnine zagonskim podjetjem poveča možnost pridobivanja nepovratnih sredstev

Zavarovanje intelektualne lastnine lahko bistveno poveča možnosti za pridobitev finančnih sredstev za zagonska podjetja, kaže nova skupna študija Urada Evropske unije za intelektualno lastnino in Evropskega patentnega urada. Raziskava ugotavlja, da imajo evropska zagonska podjetja, ki registrirajo znamko ali prijavijo patent v začetni fazi ali v zgodnji rasti, do 10,2-krat večjo verjetnost za uspešno zagotovitev finančnih sredstev.

Glavne ugotovitve te študije o patentih, znamkah in financiranju zagonskih podjetij so naslednje:

  • Približno 29 odstotkov evropskih zagonskih podjetij ima registrirane pravice intelektualne lastnine, vendar obstajajo velike razlike med različnimi industrijskimi sektorji.
  • Biotehnologija je najbolj intenzivna panoga na področju intelektualne lastnine, pri čemer skoraj polovica zagonskih podjetij uporablja patente ali znamke.
  • Uporaba patentov in znamk v semenski fazi ali zgodnji rasti podjetja je povezana z večjo verjetnostjo za kasnejše financiranje s tveganim kapitalom. Ta učinek je še posebej pomemben v zgodnji fazi, saj je verjetnost financiranja za zagonska podjetja, ki so registrirala znamke, 4,3-krat večja, medtem ko je za tista, ki so prijavila patente, verjetnost financiranja 6,4-krat večja.
  • Prijava patentov in/ali registracija znamk povečuje verjetnost uspešnega izstopa za vlagatelje. Največja verjetnost prve javne ponudbe ali prevzema je opazna pri zagonskih podjetjih, ki imajo oboje: tako podeljene patente kot tudi registrirane znamke.

Finska in Francija sta vodilni državi v uporabi pravic intelektualne lastnine med zagonskimi podjetji, s kar 42 odstotki podjetij, ki imajo te pravice. Sledijo Nemčija (40 odstotkov), Avstrija (40 odstotkov), Italija (39 odstotkov) in Norveška (37 odstotkov). V Sloveniji ima 22 odstotkov podjetij pravice intelektualne lastnine, pri čemer jih je 20 odstotkov registriralo znamko, 5 odstotkov pa patent.

Poleg Avstrije in Italije se tudi naši sosednji državi, Hrvaška in Madžarska, uvrščata podobno kot Slovenija: na Hrvaškem jih zavaruje 18 odstotkov, na Madžarskem pa 21 odstotkov zagonskih podjetij.

Pomembnost neopredmetenih sredstev za zagonska podjetja je v današnjem času izjemno velika. Pravice intelektualne lastnine niso le pravna zaščita za naložbe v neopredmetena sredstva, temveč tudi ključ za pridobivanje finančnih sredstev in sodelovanja. To je še posebej pomembno za inovativna podjetja, ki imajo v začetni fazi običajno omejene finančne vire. V zvezi s finančno podporo za zavarovanje pravic intelektualne lastnine je treba opozoriti, da so s tem povezani različni stroški, kot so prijavnine. Urad Evropske unije za intelektualno lastnino nudi malim in srednje velikim podjetjem iz Evropske unije finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev. MSP se lahko prijavijo na razpis sklada za pomoč MSP (Ideas Powered for Business SME Fund) do 8. decembra letos, kjer lahko pridobijo finančno pomoč za znamke, modele, patente in žlahtniteljske pravice.