Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
5. februarja, 2021

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah

S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah, ki ga je Državni Zbor sprejel na 22. seji, se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta. Novi zakon prav tako vključuje minimalne zahteve glede identifikacije delničarjev, posredovanja informacij in olajšanja uveljavljanja pravic.

Novela zakona odpravlja manjše nedoslednosti, ki so prisotne v ZGD-1, prenavlja določene prekrške in uvaja nekaj novih. S sprejetjem so bile določene tudi nove omejitve, ki se nanašajo na ustanovitev družb in pravnih oseb iz držav članic in tretjih držav. Ena izmed novih omejitev vključuje dopolnjen nabor podatkov, ki jih mora vsebovati prijava za vpis v register.

Kot smo že omenili, ta zakon opredeljuje minimalne zahteve identifikacije delničarjev, te vključujejo pravico družbe, da izve, kdo so njeni delničarji, obvezno oblikovanje politike prejemkov direktorjev in poročila o politiki prejemkov, obvezno soglasje nadzornega sveta ali upravnega odbora k bistvenim poslom s povezanimi strankami ter dolžnost javne objave teh poslov za javne delniške družbe.