S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah, ki ga je Državni Zbor sprejel na 22. seji, se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta. Novi zakon prav tako vključuje minimalne zahteve glede identifikacije delničarjev, posredovanja informacij in olajšanja uveljavljanja pravic.

Novela zakona odpravlja manjše nedoslednosti, ki so prisotne v ZGD-1, prenavlja določene prekrške in uvaja nekaj novih. S sprejetjem so bile določene tudi nove omejitve, ki se nanašajo na ustanovitev družb in pravnih oseb iz držav članic in tretjih držav. Ena izmed novih omejitev vključuje dopolnjen nabor podatkov, ki jih mora vsebovati prijava za vpis v register.

Kot smo že omenili, ta zakon opredeljuje minimalne zahteve identifikacije delničarjev, te vključujejo pravico družbe, da izve, kdo so njeni delničarji, obvezno oblikovanje politike prejemkov direktorjev in poročila o politiki prejemkov, obvezno soglasje nadzornega sveta ali upravnega odbora k bistvenim poslom s povezanimi strankami ter dolžnost javne objave teh poslov za javne delniške družbe.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.