Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
30. maja, 2018

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

U Narodnim novinama, br. 39/18 od 27.4.2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koji stupa na snagu 5. svibnja 2018.

Ovim Zakonom:
  • propisuje se na koji način se može ispuniti obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom te da uz osnovni način ispunjavanja ove obveze tj. zapošljavanjem osoba s invaliditetom, postoje i drugi načini tj. zamjenska kvota načina (primanjem osoba s invaliditetom na praksu, rehabilitaciju ili stručno osposobljavanje za rad, stipendiranjem njihovog redovnog obrazovanja, sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnim i integrativnim radionicama i dr.);
  • precizira se razdoblje tijekom kojeg novoosnovani poslodavac nema obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom u smislu da je to razdoblje od 24 mjeseca od dana upisa u odgovarajući registar odnosno od dana ustrojavanja prema posebnom propisu;
  • u cilju administrativnog rasterećenja poslodavaca ukida se obveza podnošenja izvješća o iznosu obračunate novčane naknade putem JOPPD obrasca; te
  • proširuje se namjena sredstava uplaćenih s osnove novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom.