Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
28. aprila, 2021

Zakon o dopolnitvi Zakona o urejanju trga dela

15. aprila 2021 je v veljavo stopil Zakon o dopolnitvi Zakona o urejanju trga dela, ki se prične uporabljati s 30. aprilom 2021.

62. členu Zakona o urejanju trga dela, ki ureja višino denarnega nadomestila, je dodan nov, 4. odstavek, ki določa, da se brezposelni osebi, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in se je v drugo državo članico EU, EGP ali Švicarsko konfederacijo dnevno ali najmanj enkrat tedensko vozila na delo, in je pred nastankom brezposelnosti v tej državi članici EU, EGP ali Švicarski konfederaciji pridobila celotno zavarovalno dobo, prizna denarno nadomestilo največ v višini 1.785 evrov, pri čemer se tako določeni najvišji znesek denarnega nadomestila brezposelni osebi prizna:

za prve tri mesece prejemanja denarnega nadomestila;

za prvih pet mesecev prejemanja denarnega nadomestila,

če je brezposelna oseba pred nastankom brezposelnosti v tej državi članici EU, EGP ali Švicarski konfederaciji pridobila najmanj 12 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 24 mesecih in ima v skladu  z zakonsko določenimi pogoji pravico do denarnega nadomestila v trajanju šest mesecev ali več.

O vlogah za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila, ki so bile vložene pred začetkom uporabe tega zakona, se odloči po Zakonu o urejanju trga dela. Zavarovanec, ki je pridobil pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti do začetka uporabe tega zakona, zadrži te pravice v obsegu in trajanju po določbah Zakona o urejanju trga dela.