15. aprila 2021 je v veljavo stopil Zakon o dopolnitvi Zakona o urejanju trga dela, ki se prične uporabljati s 30. aprilom 2021.

62. členu Zakona o urejanju trga dela, ki ureja višino denarnega nadomestila, je dodan nov, 4. odstavek, ki določa, da se brezposelni osebi, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in se je v drugo državo članico EU, EGP ali Švicarsko konfederacijo dnevno ali najmanj enkrat tedensko vozila na delo, in je pred nastankom brezposelnosti v tej državi članici EU, EGP ali Švicarski konfederaciji pridobila celotno zavarovalno dobo, prizna denarno nadomestilo največ v višini 1.785 evrov, pri čemer se tako določeni najvišji znesek denarnega nadomestila brezposelni osebi prizna:

za prve tri mesece prejemanja denarnega nadomestila;

za prvih pet mesecev prejemanja denarnega nadomestila,

če je brezposelna oseba pred nastankom brezposelnosti v tej državi članici EU, EGP ali Švicarski konfederaciji pridobila najmanj 12 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 24 mesecih in ima v skladu  z zakonsko določenimi pogoji pravico do denarnega nadomestila v trajanju šest mesecev ali več.

O vlogah za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila, ki so bile vložene pred začetkom uporabe tega zakona, se odloči po Zakonu o urejanju trga dela. Zavarovanec, ki je pridobil pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti do začetka uporabe tega zakona, zadrži te pravice v obsegu in trajanju po določbah Zakona o urejanju trga dela.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.