Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
23. oktobra, 2019

Zakaj je pomembno znati določiti velikost podjetja

Obseg računovodskega poročanja (obseg razkritij, število in širina računovodskih izkazov), zavezanost k zakonsko predpisani reviziji ter letna računovodska opravila so odvisna tudi od velikosti podjetja. Ali jih znamo določiti pravilno?

ZGD-1 določa, da se družbe razvrščajo na mikro, majhne, srednje in velike družbe z uporabo 3 meril (glej tabelo). Za uvrstitev v velikostni razred pa je pomembno pre-/doseganje 2 izmed 3 meril.

Kaj pa ko se naša velikost spremeni? Zakon določa, da se družba prerazvrsti v drug velikostni razred na podlagi podatkov zadnjih dveh zaporednih poslovnih let. Kako se prerazvrstijo, pravilo v zakonu ni povsem jasno zapisano, zato so stališče o tem uskladili gospodarsko ministrstvo, Ajpes, Surs in Slovenski inštitut za revizijo tako, da velja: Če so izpolnjeni pogoji za prerazvrstitev (dveletno preseganje meril), se družba prerazvrsti v velikost glede na podatke na bilančni presečni dan letne bilance stanja tekočega poslovnega leta.

Praktični primer:

In še en primer:

Priporočamo, da preverite vašo velikost (ocenite stanje na 31.12.2019) že danes, da boste, če je potrebno, pravočasno naročili revizijo letnih računovodskih izkazov. Spomnimo, zakonsko je obvezno revidirati izkaze velikih in srednjih kapitalskih družb ter dvojnih družb, prav tako pa tudi konsolidirane računovodske izkaze.

Revizorja je potrebno pravočasno izbrati, z njim skleniti pogodbo, načrtovati stroške in potek revizije. Hkrati bo revizor prisoten tudi pri letni inventuri – npr. pri popisu zalog. Če revizorju ne omogočite prisotnosti pri inventuri zalog, tvegate mnenje s pridržkom, saj ni mogel preveriti delovanje enega temeljnih kontrolnih postopkov, s katerimi zagotavljate, da stanje v knjigah in letnih izkazih odraža dejansko stanje v podjetju.