23.6.2021 bo začel veljati ZTro-1A, ki uvaja naslednje spremembe:

  • Obveznost evidentiranja količine drobno rezanega tobaka – namesto predpisanega postopka zalog bo obvezano samo k evidentiranju količine drobno rezanega tobaka in cigaret na zalogi. Evidentiranje se opravi na dan pred spremembo trošarine ali drobno prodajne cene, podatke o zalogi pošljete z obračunom razlike o trošarini.
  • Pravica do vračila trošarine – ZTrop-1A vzpostavlja pravico do vračila trošarine v primeru znižanja trošarine ali drobnoprodajne cene za tobačne izdelke. Lahko jo uveljavljate tisti, ki imate tobačne izdelke na zalogi izven režima odloga plačila trošarine. Zahtevek za vračilo morate vložiti v elektronski obliki, preko informacijskega sistema davčnega organa od 1.1.2022.
  • Gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga v Sloveniji – omogoči gibanje v režimu odloga plačila trošarine za trošarinske izdelke, ki so v trošarinskem skladišču, za oskrbo plovil in letal ali za trošarinske izdelke, ki so v davka prosti prodajalni, v trošarinsko skladišče. Imetniki dovoljenja za davka prosto blagajno morate vložiti vlogo za odobritev.
  • Oproščena raba etilnega alkohola – v primeru da se etilni alkohol uporablja v proizvodnem procesu, katerega končni izdelek ne vsebuje alkohola, ste oproščeni plačila trošarine.
  • Obdavčitev elektronskih cigaret, ki ne vsebujejo nikotina – 1.8.2021 začne veljati obdavčitev za vse vrste tekočin za elektronske cigarete – tudi brez nikotina. Vsi, ki prodajate breznikotinska polnila, morate na dan 31.6.2021 opraviti popis zalog polnil brez nikotina ter do 10.9.2021 plačati trošarino (0,08 EUR/ml).
  • samooskrba večstanovanjske stavbe in skupnost na področju energije iz obnovljivih virov – določba 90. člena ZTro-1 se nagradi, tako da omogoča tudi drugim različnim tipom skupnosti (stanovalci v večstanovanjskih stavbah ter stanovalcem ki so vezani na isto transformatorsko postajo) samooskrbo.
  • Obravnava zemeljskega plina – novi zakon določa tršarino za zemeljski pllin za pogon vozil v višini 0 EUR do konca leta 2025.
  • Ukrepi za nadzor trošarinskih izdelkov – omogoča, da se lahko posebni nadzorni ukrepi, ki jih lahko odredi davčni organ, uporabljajo tudi za nadzor mazalnih olja, tobačnih listov, tobaka za segrevanje ter za elektronske cigarete.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.