DDV, plačan v Združenem Kraljestvu do konca leta 2020, bodo lahko slovenski davčni zavezanci še vedno zahtevali preko eDavkov (vloga VATR APP), in sicer najkasneje do 31. 3. 2021.

Vračilo DDV, plačanega v Združenem Kraljestvu po koncu prehodnega obdobja, bo možno pod pogoji in na način, ki jih bo določilo Združeno Kraljestvo.

Slovenski davčni zavezanci bodo lahko zahtevali vračilo DDV, plačanega za nabavljeno ali uvoženo blago v Severni Irski po koncu prehodnega obdobja, preko eDavkov (vloga VATR-APP). Zahtevki za vračilo se lahko vlagajo za trimesečno obdobje ali koledarsko leto, pri čemer velja, da se zahtevek lahko vloži po poteku zahtevanega obdobja. Tako se bo zahtevek za vračilo za obdobje januar – marec 2021 lahko vložil po 1. 4. 2021.

DDV, plačan za storitve po koncu prehodnega obdobja, pa se bo lahko zahteval pod pogoji in na način, ki jih bo določilo Združeno Kraljestvo. Vračilo se ne bo zahtevalo več prek eDavkov.

Rok za vložitev zahtevkov za vračilo DDV v drugih državah članicah EU je 30. 9. 2021, za tretje države pa je potrebno preveriti pri davčni upravi posamezne države.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.