Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
4. februarja, 2021

Vračilo DDV, plačanega v tujini ter spremembe vezane na Brexit

DDV, plačan v Združenem Kraljestvu do konca leta 2020, bodo lahko slovenski davčni zavezanci še vedno zahtevali preko eDavkov (vloga VATR APP), in sicer najkasneje do 31. 3. 2021.

Vračilo DDV, plačanega v Združenem Kraljestvu po koncu prehodnega obdobja, bo možno pod pogoji in na način, ki jih bo določilo Združeno Kraljestvo.

Slovenski davčni zavezanci bodo lahko zahtevali vračilo DDV, plačanega za nabavljeno ali uvoženo blago v Severni Irski po koncu prehodnega obdobja, preko eDavkov (vloga VATR-APP). Zahtevki za vračilo se lahko vlagajo za trimesečno obdobje ali koledarsko leto, pri čemer velja, da se zahtevek lahko vloži po poteku zahtevanega obdobja. Tako se bo zahtevek za vračilo za obdobje januar – marec 2021 lahko vložil po 1. 4. 2021.

DDV, plačan za storitve po koncu prehodnega obdobja, pa se bo lahko zahteval pod pogoji in na način, ki jih bo določilo Združeno Kraljestvo. Vračilo se ne bo zahtevalo več prek eDavkov.

Rok za vložitev zahtevkov za vračilo DDV v drugih državah članicah EU je 30. 9. 2021, za tretje države pa je potrebno preveriti pri davčni upravi posamezne države.