Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugi državi članici EU
16. maja, 2022

Vračilo DDV plačanega v tujini

Slovenski davčni zavezanec lahko zahteva vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v drugi državi članici EU oziroma v tretjih državah. Tuje države vračajo tisti DDV, ki je v posamezni državi odbiten, zato lahko v določenih primerih v drugih državah zahtevamo tudi vračilo DDV, ki sicer v Sloveniji ni odbiten. Pravila in pogoje za vračilo v posamezni državi pa lahko davčni zavezanec pridobi pri davčnem organu v tisti tuji državi, v kateri mu je bil zaračunan DDV.

Vračilo DDV lahko davčni zavezanec zahteva, če v tuji državi ne opravlja obdavčljive dejavnosti in ni identificiran za DDV.

Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugi državi članici EU

Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji, ki ima pravico do vračila DDV v drugi državi članici, vloži zahtevek za vračilo pri finančnem uradu Republike Slovenije (v nadaljevanju »FURS«) v elektronski obliki preko portala eDavki na obrazcu VATR-APP. Zahtevek za vračilo DDV mora davčni zavezanec vložiti najpozneje do 30. septembra po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan.

FURS po prejemu zahtevka za vračilo vložniku pošlje elektronsko potrdilo o prejemu zahtevka za vračilo, vloženi zahtevek za vračilo DDV pa posreduje pristojnemu davčnemu organu države članice. Če pa zahtevek za vračilo zaradi nepopolnosti ali kakršnegakoli drugega razloga ni poslan državi članici vračila, FURS v elektronski obliki o tem obvesti vložnika zahtevka.

Obdobje vračila ne sme biti daljše od enega koledarskega leta in ne krajše od treh koledarskih mesecev. Zahtevki za vračilo pa se lahko nanašajo na obdobje krajše od treh mesecev v primeru, kadar gre za obdobje do zaključka koledarskega leta. Če se zahtevek nanaša na obdobje krajše od enega koledarskega leta, vendar ne krajše od treh mesecev, znesek, na katerega se zahtevek nanaša, ne more biti manjši od 400 evrov. Če pa se zahtevek nanaša na obdobje koledarskega leta ali na preostanek koledarskega leta, pa znesek ne more biti manjši od 50 evrov.

Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugi državi članici EU
Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugi državi članici EU

Davčni zavezanci s sedežem v Sloveniji v tretjih državah

Glede načina vračila DDV, ki ga Slovenski davčni zavezanec plača v tretji državi, se mora pozanimati pri davčnemu organu posamezne države ter vložiti zahtevek za vračilo DDV neposredno v tretji državi, v kateri mu je bil zaračunan DDV.

Rok za oddajo vloge v Srbiji, Črni gori in Severni Makedoniji je do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.