Vloga za deficitarne štipendije
15. junija, 2022

Vloga za deficitarne štipendije

V šolskem letu 2022/2023 bo dodeljenih do 1000 deficitarnih štipendij, mesečna višina štipendije pa znaša 107,42 evrov.

V kolikor bo vlagateljev več kot 1000, se bodo štipendisti izbrali v skladu z dodatnimi merili zapisanimi v Javnem razpisu, in sicer:

  • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole;
  • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole ali višja povprečna ocena strokovnih predmetov, če vlagatelj letos prvič prehaja na srednje;
  • poklicno izobraževanje iz nižjega poklicnega izobraževanja.

Dijakom se lahko hkrati z vsemi štipendijami, Zoisovo, državno štipendijo ali katerokoli drugo štipendijo, razen s kadrovsko, dodeli deficitarna štipendija.

Javni razpis pridobitev štipendije za šolsko leto 2022/2023 je objavljen na spletnih straneh javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Sloveniji. Vlogo je mogoče oddati od 13. junija 2022 do vključno 23. septembra 2022.

Več informacij o pogojih in od izobraževalnih programih, ki se uvrščajo pod deficitarne najdete na spletni strani sklada ( https://www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne )