Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
16. oktobra, 2020

Vlada sprejela nove ukrepe za preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Vlada je sprejela nove ukrepe za preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. V petek, 16.10.2020, stopijo v veljavo naslednji ukrepi:

 • Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ, razen za:
 1. skupine oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva,
 2. skupine sodelavcev do največ šest oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali z dela in uporabljajo zaščito nosne in ustne sluznice.

Dovoljeno je zbiranje do deset ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu z navodili NIJZ.

 • Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.
 • Prepovedano je ponujanje storitev neposredno potrošnikom v diskotekah in nočnih klubih.

 

Določeni ukrepi veljajo za posamezne statistične regije, in sicer je meja ali število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega ali ne presega 140 na 100.000 prebivalcev. Ti podatki so objavljeni na spletni strani NIJZ.

V statističnih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh ne presega 140 na 100.000 prebivalcev veljajo naslednji ukrepi:

 • Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno od 6.00 do 22.30.
 • Število oseb v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe ter v prostorih, v katerih se opravljata frizerska ali kozmetična dejavnost se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

 

V statističnih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev veljajo naslednji ukrepi:

 • Začasno se prepoveduje prehajanje iz statističnih regij, razen določenih izjem:
  • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
  • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
  • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
  • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
  • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
  • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
  • dostop do storitev za nujne primere,
  • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
  • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
  • izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču,
  • koriščenje turističnih kapacitet katerih rezervacija je bila opravljena do uveljavitve tega odloka.
 • Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi.
 • V prostorih, v katerih se opravljata frizerska ali kozmetična dejavnost, se lahko hkrati nahaja le ena stranka.
 • Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih, razen za:
  • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
  • učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku,
  • vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,
  • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
  • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
  • prevoze z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.