Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 250 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
21. decembra, 2020

Vlada RS sprejela predlog PKP7

V soboto, 19. decembra, je Vlada RS sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19. PKP7 predvideva enkratne krizne dodatke za rizične skupine, prav tako pa tudi dodatno pomoč zdravstvu, turizmu, prevoznikom ter socialnim in zdravstvenim delavcem.

POVZETEK UKREPOV:

 • Zvišanje urne postavke zaposlenim v bolnišnicah in domovih za starejše: zaposlenim v bolnici ali v domovih za starejše se naj bi urna postavka zvišala za najmanj 30 odstotkov, medtem, ko se bo zdravstvenim delavcem, ki delajo v posebno rizičnih pogojih (tudi v okviru javnih del), ta zvišala za 65 odstotkov.
 • Oprostitev plačila DDV za medicinske pripomočke: medicinski pripomočki, ki so potrebni za boj proti COVID-19, bodo oproščeni plačila DDV do 31. 12. 2022.
 • Kritje fiksnih stroškov: v PKP6 je bil sprejet ukrep kritja fiksnih stroškov, v kateremu se bo s predlogom PKP7 povračilo teh stroškov lahko podvojilo do 2000 evrov mesečno na zaposlenega.
 • Sredstva za garancije za bančne kredite: najbolj prizadeta podjetja naj bi lahko tudi koristila posebna posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada z državnim jamstvom.
 • Pomoč prevoznikom: predlog zakona predvideva nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov (šolski, železniški, avtobusni, občasni prevozi itd.).
 • Krizni dodatek za starejše kmete z nizkimi prejemki: za kmete z nizkimi prejemki, ki so starejši od 65 let, je predviden dodatek v višini 150 evrov.
 • Mesečni temeljni dohodek za verske uslužbence: verski uslužbenci naj bi prejeli mesečni temeljni dohodek v višini 700 evrov, poleg tega naj bi jim država poravnala socialne prispevke.
 • Krizni dodatek za upokojence:
  • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini do 510 evrov: 300 evrov,
  • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 510,01 in 612 evri: 230 evrov ter
  • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01 in 714 evri: 130 evrov.
 • Krizni dodatek za zaposlene z nizkimi dohodki: vsak zaposleni s plačo, ki je nižja od dvakratnika minimalne plače, naj bi prejel enkratni krizni dodatek v višini 200 evrov.
 • Krizni dodatek za študente: študenti naj bi prejeli dodatek v višini 150 evrov.
 • Krizni dodatek za družine:
  • Za novorojenega otroka naj bi država izplačala 500 evrov.
  • Prejemnikom otroškega dodatka do petega dohodkovnega razreda naj bi pripadalo po 50 evrov na otroka.
  • Kdor ima tri otroke, naj bi prejel 100 evrov, kdor ima štiri ali več otrok, pa 200 evrov.

 

Navedeni ukrepi so del predloga PKP7, ki pa ga mora potrditi še Državni zbor, zato lahko pričakujemo še določene spremembe in dopolnitve.