Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
29. marca, 2019

Višje izplačilo regresa za letni dopust mora potrditi le še Državni zbor

Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog sprememb novel zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter dohodnini in ga poslala v Državni zbor v odločanje.

Zato lahko že letos pričakujemo izplačilo višjega regresa, saj se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne bo všteval znesek regresa za letni dopust do višine zadnje znane povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji (okoli 1720 eurov). Poenostavljeno, bruto znesek regresa za letni dopust bo enak neto znesku (do povprečne plače), saj bo regres oproščen plačila dohodnine in socialnih prispevkov.

»Regres za letni dopust, ki je določen kot pravica iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.«

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, ki v letošnjem letu znaša 886,63 eurov bruto (naslednje leto 940,58 eurov), in sicer najkasneje do 1. julija. Če ima delavec pravico do sorazmernega dela letnega dopusta ima pravico do sorazmernega dela regresa. Prav tako ima pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust delavec, ki je zaposlen za krajši delovni čas, sorazmerno času za katerega ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (razen v primeru krajšega delovnega čas v posebnih primerih – 67. člena Zakona o delovnih razmerjih).

Regres za letni dopust večina delodajalcev izplača v enkratnem znesku, kljub temu, da je regres mogoče izplačati v več delih. Če se regres za letni dopust izplačuje v dveh ali več delih, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa za letni dopust, ki se všteva v davčno osnovo, in izvrši izračun akontacije dohodnine ter poračun že plačane akontacije dohodnine od posameznih delov regresa za letni dopust.

Kaj pa tisti, ki so regres za letni dopust že prejeli?

Delavci, ki so regres za letni dopust že prejeli, boste po uradni dolžnosti od davčnega organa na podlagi posebne odločbe, prejeli vrnjen znesek preveč izračunane in odtegnjene oziroma odmerjene akontacije dohodnine. Zavezancu obresti ne bodo pripadale. Odločbo bo davčni organ izdal najkasneje do 30. junija 2019.