26. aprila, 2019

Višje izplačilo regresa potrdil tudi Državni zbor

Državni zbor je na izredni seji potrdil noveli zakonov, ki že v letošnjem letu prinašata ugodnejše izplačilo regresa za letni dopust.

Delavci bodo že v letošnjem letu prejeli višji regres, saj ta do višine zadnje znane povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji ne bo obremenjen s prispevki in dohodnino. Poenostavljeno, bruto znesek regresa za letni dopust bo enak neto znesku (do višine zadnje znane povprečne plače).

Vsi tisti, ki pa so regres za letni dopust že prejeli pa bodo s strani davčnega organa na podlagi posebne odločbe, prejeli vrnjen znesek preveč izračunane in odtegnjene oziroma odmerjene akontacije dohodnine, brez obresti. Odločbo bo davčni organ izdal najkasneje do 30. junija 2019. Zavezanci bodo po uradni dolžnosti dobili vrnjen tudi znesek preveč plačanih prispevkov, če je bil znesek regresa višji od 70 % povprečne plače.

Regres za letni dopust morajo delodajalci izplačati, najmanj v višini minimalne plače, ki v letošnjem letu znaša 886,63 eurov bruto, in sicer najkasneje do 1. julija.