28. oktobra, 2019

Višja minimalna urna postavka za študentsko delo

Sprejeta je bila novela Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki med drugim določa tudi, da se s 1. januarjem 2020 minimalna urna postavka za študentsko delo zviša iz 4,89 € bruto (4,13 € neto) na 5,40 € bruto (4,56 € neto).

Izračun urne postavke je bil narejen na podlagi višine minimalne plače: 940,58 € bruto/174 ur = 5,4 €

Ure, ki jih bodo z delom v vašem podjetju opravili študenti in dijaki, lahko:

  • o vključno 31. decembra 2019, obračunate po minimalni urni postavki 4,89 € bruto,
  • od vključno 1. januarja 2020 dalje, obračunate z urno postavko od 5,4 € bruto naprej.

 

OPOMBA z dne 29.10.2019:

Državni svet je na zakon, ki je bil sprejet s strani Državnega zbora, izglasoval veto. Novela je v ponovnem sprejemanju. O novostih vas bomo obvestili naknadno.