Višina minimalne plače v letu 2023 Unija Smart Accounting
16. januarja, 2023

Višina minimalne plače v letu 2023

V Uradnem listu številka 4/2023, z dne 13. 1. 2023, je bil uradno objavljen podatek o višini minimalne plače za leto 2023. Ta bo po novem znašala 1.203,36 EUR bruto, kar pomeni 12 % zvišanje v primerjavi s preteklim letom (1.074,43 EUR). Po novem bo strošek delodajalca brez upoštevanja dodatkov in povračil stroškov znašal 1.397,10 EUR. Za delavce, ki uveljavljajo zgolj povišano splošno olajšavo, to pomeni 878,49 EUR neto.

Delavec, ki dela polni delovni čas, ima pravico do plačila za delo najmanj v višini minimalne plače, določene za posamezno koledarsko leto. Dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, se ne vštevajo v minimalno plačo. Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.

Znesek minimalne plače v višini 1.203,36 EUR bruto velja za delo od 1. januarja dalje (izplačilo v februarju 2023).

Skladno s spremembo minimalne plače se bo povišala tudi urna postavka za začasno delo dijakov in študentov in delo upokojencev.

 

* Končni strošek delodajalca in neto izplačilo se lahko razlikujejo za nekaj centov.