12. julija, 2017

Veste, katera kolektivna pogodba velja za vas? Morda nobena!

Kolektivne pogodbe so posebni delovnopravni dokumenti, ki delodajalcem nalagajo predvsem dodatne obveznosti.

Veste, katera kolektivna pogodba velja za vas?

Zaradi navedenega je za delodajalce izjemnega pomena, da poznajo kolektivno pogodbo, ki jih zavezuje. Če jih kakšna sploh zavezuje. Veliko kolektivnih pogodb je bilo namreč že odpovedanih oziroma veljajo v spremenjeni obliki. V določenih primerih kolektivne pogodbe veljajo za vse delodajalce v posamezni panogi, včasih pa le za tiste, ki so člani določenih združenj.

S kolektivnimi pogodbami se najpogosteje urejajo ugodnosti v korist delavcev, njihovo izvajanje pa kontrolira Inšpektorat za deloVsak delodajalec mora omogočiti delavcem, da se seznanijo z vsemi kolektivnimi pogodbami, ki ga obvezujejo. V ta namen morajo biti kolektivne pogodbe vedno na razpolago na dostopnem mestu, na katerem se lahko delavci brez nadzora seznanijo z njihovo vsebino. Delodajalec mora kolektivne pogodbe, ki ga zavezujejo, navesti tudi v konkretne pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu.

Kolektivne pogodbe vsebujejo zlasti:

  • pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi,
  • pravice in obveznosti med trajanjem delovnega razmerja,
  • prenehanje pogodbe o zaposlitvi,
  • plačilo za delo ter drugi osebni prejemki in povračila v zvezi z delom,
  • varnost in zdravje pri delu,
  • druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerij med delodajalci in delavci,
  • ter zagotavljanje pogojev za delovanje sindikata pri delodajalcu.

Neupoštevanje kolektivnih pogodb za delodajalca predstavlja tveganje plačila globe od 3.000 EUR do 20.000 EUR, visoke odškodninske in delovnopravne odgovornosti.

Za morebitna pojasnila in pregled kolektivne pogodbe, ki naj bi vas zavezovala, smo vam z veseljem na voljo: tel: 01 360 20 00; email: info@unija.com.