Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
24. julija, 2015

Velikost družb za leto 2015 in kasneje

55. člen ZGD-1 določa velikostne razrede, ki se z novelo ZGD-1I spreminjajo in velja:

Družba mikro majhna srednja velika
povprečno število zaposlenih <10
<10
<50
<50
<250
<250
>250
>250
Čisti prihodki iz prodaje v € <2,000.000
<700.000
<8,800.000
<8,800.000
<35,000.000
<40,000.000
>35,000.000
>40,000.000
Vrednost aktive na bilančni presečni dan v € <2,000.000
<350.000
<4,400.000
<4,000.000
<17,500.000
<20,000.000
>17,500.000
>20,000.000

Črno= velja nazadnje za poslovno leto 2015; rdeče: velja za poslovna leta od 2016 dalje

Družbe se uvrščajo v velikostni razred, če izpolnjujejo dve od navedenih treh meril. Družbe se prerazvrščajo na mikro, majhne, srednje in veliko na podlagi podatkov dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja in če obakrat presežejo ali nehajo presegati zgoraj navedena merila.

Ne glede na merila se kot velike obravnavajo borza vrednostnih papirjev, banke, zavarovalnice, družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ter po ZGD-1 h konsolidaciji zavezane družbe.