V februarju je Slovenski podjetniški sklad (SPS) objavil seznam vavčerjev, ki jih lahko koristijo mikro, mala in srednja podjetja.

Na pozive se lahko prijavijo prej omenjena podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so imela na dan oddaje vloge vsaj enega zaposlenega in imajo poravnane finančne obveznosti. Vavčerji bodo na voljo do leta 2023 oziroma do porabe sredstev.

Gre za novo obliko spodbujanja MSP, kjer je hitrejša in enostavnejša obravnava ter možnost pridobitve spodbud skozi vse leto. Vavčerji lahko krijejo sofinanciranje v višini 60 % za različna področja, vendar največ do 9.999 EUR za posamazen vavčer. Skupna vrednost sredstev, ki jih lahko upravičenci koristijo iz naslova vavčerjev, pa je 30.000 EUR. Na voljo so za naslednja področja:

 • Vavčer za certifikate kakovosti
 • Vavčer za patente, modele, znamke
 • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
 • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
 • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
 • Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
 • Vavčer za digitalni marketing
 • Vavčer za pripravo digitalne strategije
 • Vavčer za kibernetsko varnost
 • Vavčer za statusno preoblikovanje družb
 • Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja
 • Vavčer za prenos lastništva
 • Vavčer za prototipiranje.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.