14. decembra, 2021

Vavčer za statusno preoblikovanje družbe

Slovenski podjetniški sklad (SPS)   ima v sklopu javnih razpisov na voljo vavčer za koriščenje sredstev za statusno preoblikovanje družb. Namen vavčerja je spodbuditi statusna preoblikovanja družb in s tem pozitivno vplivati na njihovo konkurenčnost in dodano vrednost.

SPS v okviru vavčerja sofinancira največ 60 % upravičenih stroškov, preostanek krije družba, ki se preoblikuje. SPS v okviru vavčerja nudi minimalno subvencijo v višini 1.000,00 EUR ter maksimalno v višini 5.000,00 EUR.