Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Vavčer za pridobitev certifikatov
5. oktobra, 2022

Vavčer za pridobitev certifikatov

Na podlagi javnega poziva je ponovno možno oddati vlogo za vavčer za pridobitev certifikatov (VAV 16).

Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k pridobitvi certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev. Podjetja lahko s pridobljenimi certifikati povečajo svojo konkurenčnost, pridobijo možnost za širitev na tuje trge, dvignejo kakovost svojega poslovanja oz. izdelkov in dodano vrednost oz. prihodke od prodaje.

Kateri so upravičeni stroški za vavčer?

  • stroški priprave na certificiranje – stroški zunanjega izvajalca, ki bo podjetju pomagal pri pripravi na certificiranje. Izvajalec se izbere pod tržnimi pogoji.
  • stroški nakupa standarda
  • stroški pridobivanja certifikata oz. vzdrževanja/obnovitve certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov, storitev ter validacije okoljske izjave, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem. Sofinanciranje upravičenih stroškov pridobitve oz. vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate prvič pridobljene po 1. 1. 2021.

 

Koliko sredstev je na voljo?

Podjetja lahko pridobijo sredstva v skupni višini  od 1.000,00 EUR do 9.999,99 EUR, vendar ne več kot 60 % upravičenih stroškov nastalih med 01.01.2021 in 30.09.2023. Skupna razpisana vrednost za pridobitev certifikatov je 620.000 EUR.

Podrobnejše razpisne pogoje lahko najdete na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada na povezavi TUKAJ.