9. decembra, 2021

Vavčer za prenos lastništva

Slovenski podjetniški sklad (SPS) ima v sklopu javnih razpisov na voljo Vavčer za prenos lastništva. Cilj vavčerja je spodbuditi MSP k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva. Prenos lastništva za namen koriščenja vavčerja pomeni prenos ali prodajo večinskega deleža v kapitalski družbi, ter prenos samostojnega podjetnika na podjetnika prevzemnika.

SPS v okviru tega javnega poziva sofinancira 60 % upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so razdeljeni v tri sklope:

  1. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva,
  2. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva,
  3. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.

Za vsak sklop je najmanjša višina sofinanciranja 500,00 EUR, največja pa 3.000,00 EUR.

V kolikor ste razmišljali o prenosu lastništva in bi želeli koristiti sredstva vavčerja, vam pri tem lahko pomagamo mi. Pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo za koriščenje sredstev, poleg tega vodimo celoten proces prenosa lastništva.

Za več informacij nas kontaktirajte na dejan.kaligaro@unija.com ali na +386 1 360 20 13.