19. avgusta, 2020

V katerih primerih lahko uveljavljate vračilo DDV v tujini?

Tako kot lahko Slovenski davčni zavezanec identificiran za namene DDV zahteva vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v Sloveniji, lahko zahteva tudi vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v drugi državi članici EU oziroma v tretjih državah.

Tudi druge države, tako kot Slovenija, vračajo tisti DDV, ki je v posamezni državi odbiten. To v določenih primerih pomeni, da v drugih državah lahko zahtevamo tudi vračilo DDV, ki sicer v Sloveniji ni odbiten. Nekatere države vračajo tudi stroške goriva, nastanitve, reprezentance in podobno. Na Hrvaškem pride recimo v poštev vračilo DDV za stroške nastanitve, prav tako v Avstriji. V Italiji je mogoče na primer v celoti tudi vračilo DDV za stroške, povezane z avtomobili (gorivo, maziva, vzdrževanje), če se avtomobil uporablja zgolj za službene namene. Če pa se vozilo uporablja v zasebne in službene namene je mogoče vračilo DDV v višini 40%.

Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugi državi članici EU

Zahtevek za vračilo DDV mora davčni zavezanec vložiti na FURS v elektronski obliki preko portala eDavki na obrazcu VATR-APP najpozneje do 30. septembra po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan.

Paziti je potrebno tudi na obdobje vračila in najnižji znesek vračila. Obdobje vračila ne sme biti daljše od enega koledarskega leta in ne krajše od treh koledarskih mesecev. V tem primeru znesek, na katerega se zahtevek nanaša, ne more biti manjši od 400 evrov. Zahtevki za vračilo pa se lahko nanašajo na obdobje, krajše od treh mesecev v primeru, kadar gre za obdobje do zaključka koledarskega leta. V tem primeru pa znesek ne more biti manjši od 50 evrov.

Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v tretjih državah

Glede načina vračila DDV, ki ga Slovenski davčni zavezanec plača v tretji državi, se mora le-ta pozanimati pri davčnemu organu posamezne države ter vložiti zahtevek za vračilo DDV neposredno v tretji državi, v kateri mu je bil zaračunan DDV.

Rok za oddajo vloge se v tretjih državah razlikuje. Je pa v Srbiji, Črni gori in Severni Makedoniji rok do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.