Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
3. januarja, 2017

Usvojene su izmene i dopune Zakona o PDV-u i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Narodna Skupština je na sednici održanoj 28. decembra 2016. godine usvojila više zakona, od kojih izdvajamo:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama;
  • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona;
  • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti.

U oblasti PDV-a, najvažnija je sistemska izmena pravila o određivanju mesta prometa usluga, s tim da će se ta pravila primenjivati od 1. aprila 2017. godine.Ostale izmene biće u primeni od 1. januara 2017. godine. Učesnicima u prometu iz oblasti građevinarstva verovatno najvažnija izmena jeste propisivanje pravila prema kojem pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu interno obračunatog PDV više neće biti uslovljeno posedovanjem računa prethodnog učesnika u prometu (izvođača). Ovo pravilo će važiti i u slučaju većine ostalih prometa kod kojih je poreski dužnik primalac.

Od 1. januara 2017. godine, promet drvenih briketa, peleta i drugih sličnih dobara od drvne biomase oporezuje se po posebnoj stopi PDV-a od 10%. Napominjemo da je u odnosu na predloženu izmenu, odredba amandmanom proširena i na druga dobra od drvne biomase, s tim da se očekuje da pravilnikom bliže bude uređeno na koja će se dobra odnostiti posebna stopa PDV-a. Obveznici koji se bave prometom na malo ovim proizvodima, a koji odluče da promene (smanje) cene ovih proizvoda imaju obavezu da izvrše popis pre početka prodaje po novim maloprodajnim cenama. Takođe, treba promeniti oznaku poreske stope u memoriji fiskalne kase.
Ostale izmene nisu toliko značajne za širi krug obveznika (odnose se na promet stranih lica, ukinuto je pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu motocikala sa bočnim sedištem, tricikala i četvorocikala, predviđeno je ukidanje prava na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe i dr.). Pored toga, odložena je obaveza dostavljanja pregleda obračuna uz poresku prijavu za PDV do 1. januara 2018. godine.

U oblasti ZPPPA, svakako najvažnija predložena izmena jeste da se drugostepeni poreski postupak prebacuje u nadležnost organa koji će tek da bude formiran u okviru Ministarstva finansija. Ova izmena biće u primeni od 1. jula 2017. godine.