27. januarja, 2020

Upokojenci bodo lahko v določenih mesecih opravljali večji obseg dela

Novela Zakona o urejanju trga dela na področju začasnega in občasnega dela upokojencev prinaša novost, in sicer pri maksimalni omejitvi ur dela. Po novem, lahko upokojenci upravljajo delo tudi 90 ur v posameznem koledarskem mesecu, a le trikrat v letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega in občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 720 ur. Gre za izjemo, ki jo bodo upokojenci in delodajalci lahko koristili trikrat letno, pri tem pa maksimalna letna omejitev ostaja enaka.

Načeloma velja, da lahko upokojenec opravlja največ 60 ur v koledarskem mesecu, pri tem pa neizkoriščenih ur ne more prenašati v naslednji koledarski mesec.

Izjema bo dobrodošla predvsem za delodajalce, saj bo upokojenec v posameznem koledarskem mesecu ob povečani potrebi dela lahko opravljal več ur dela.