24. julija, 2020

Unija Smart IT – Poročanje nove generacije

Prihodnost poslovne analitike je tu: s Power BI poročili je celotno delovanje organizacije zbrano na enem zaslonu. Poročila so interaktivna, osvežujejo se v realnem času in vedno kažejo trenutno stanje poslovanja.

 

IZDELAVA POROČIL 

Napredna poročila Power BI so narejena povsem po vaši meri in omogočajo avtomatizacijo obdelave podatkov ter spremljanje poslovanja v realnem času. Podatkov iz datotek, baz in spletnih storitev ni več treba spremljati ločeno, ampak jih povežemo na enem mestu. Poslovni analitiki tako prihranijo čas zbiranja in čiščenja podatkov. Zdaj se lahko osredotočijo na sledenje trendom in iskanje pomembnih izsledkov. Podatki v naprednih poročilih resnično služijo svojemu namenu: boljše in hitrejše odločanje.

Interaktivna poročila

Poročila so interaktivna. V vizualizacije lahko vrtamo za drobnejšimi podrobnostmi ali jih združujemo v večje agregate. Ogledamo si lahko podatke za poljubna časovna obdobja, produkte in mesta. Postavljamo lahko vprašanja in rišemo grafe z uporabo preprostih besedilnih ukazov.

Poglejmo si primer na spodnji animaciji:

 

Podatki kadarkoli, kjerkoli, na vseh napravah

Poročila se osvežujejo v realnem času in vedno kažejo trenutno sliko poslovanja. Dostopna so z vseh naprav in brskalnikov. Dostopna so lahko vsem članom organizacije ali zgolj izbranim sodelavcem. Uporabniki si lahko iz posameznih elementov poročila sestavijo individualne poglede iz elementov poročila.

 

Povezava na poljuben vir podatkov ali storitev

Power BI se lahko poveže na več kot 60 različnih virov podatkov, od podatkovnih baz, datotek, do najrazličnejših oblačnih storitev. Podatkov tako ne spremljamo na več različnih mestih hkrati ampak jih uvozimo v Power BI in obdelamo na enem mestu.

 

INDIVIDUALNO UVAJANJE V UPORABO POROČIL

Uporabnike uvedemo v uporabo naprednih poročil. Izobraževanje izvedemo individualno ali v skupini, na vašem sedežu ali sedežu Unije Smart. Projektna izdelava poročil že vključuje uvajanje končnih uporabnikov.

Končni uporabniki znajo:

  • uporabljati poročila na vseh napravah
  • uporabljati različne razčlenjevalnike, npr. razčlenjevalnik za leto (2017, 2018, 2019), kazalec (Rezultat, Prihodki, Odhodki) in način (Monthly, YTD)
  • filtrirati podatke
  • vrtati za podrobnejšimi podatki
  • spraševati vprašanja in prikazovati podatke na grafikonih s pomočjo Q&A
  • ustvarjati svoje Dashboarde iz elementov poročila

 

IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanja, ki so namenjena tako začetnikom kot veščim uporabnikom, ki iščejo specialistične delavnice:

Organiziramo tudi veliko brezplačnih dogodkov. Poletna šola je serija predavanj, ki se izvede v poletnih mesecih in je odprta za vse obiskovalce.

 

ZAKLADNICA ZNANJA

Tedensko delimo praktične nasvete za Power BI uporabnike v Zakladnici znanja. Ogledali smo si kakšne prednosti in prihranke prinese Power BI poročilo v članku Power BI – 5 prednosti, in preverili kako pravilno pisno komuniciramo v poslovnem svetu v članku International Business Communication Standards.

 

Več na: bi.unija.com