Najemniki, ki vam je epidemija onemogočila ali bistveno omejila izvajanje gospodarske dejavnosti, imate na podlagi PKP7 različne možnosti, glede najemnega razmerja z vašim najemodajalcem:

  • najemno pogodbo lahko odpoveste s pisno izjavo z odpovednim rokom osem dni;
  • zahtevate odlog plačila obveznosti iz najemne pogodbe;
  • zahtevate podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, sklenjene za določen čas.

Odlog plačila ali podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe lahko zahtevate za obdobje pred sprejetjem tega zakona in do prenehanja veljavnosti tega ukrepa za čas, ko vam je oteženo ali onemogočeno izvajanje gospodarske dejavnosti zaradi epidemije Covid-19 in zaradi tega poslovne nepremičnine niste morali v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen.

Najemniki morate vse obveznosti najemnine plačati najkasneje v šestih mesecih od prenehanja veljavnosti ukrepa, pri čemer najemodajalec ni upravičen do zamudnih obresti, lahko pa zahteva ustrezno zavarovanje za odložene najemnine. Najemodajalec ne sme odpovedati ali odstopiti od najemne pogodbe, ker je najemnik zahteval odlog plačila najemnine ali podaljšanje najemne pogodbe.

Za odlog plačila ali podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe morate najemodajalcu poslati pisno zahtevo. V primeru, da boste koristili enega od teh ukrepov za obdobje pred sprejetjem tega zakona, morate takšno zahtevo poslati v 15 dneh po uveljavitvi PKP7, to je do 15. 1. 2021.

V najemnino se vključujejo vsa plačila v zvezi z najemom poslovne nepremičnine, ki se v skladu s pogodbenimi določili najemne pogodbe vštejejo v znesek najemnine.

 

Ukrepi veljajo do 30. junija 2021, z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih šest mesecev in se navezuje na poslovne najeme.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.