Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
5. januarja, 2021

Ukrepi glede najemnih razmerij na podlagi PKP7

Najemniki, ki vam je epidemija onemogočila ali bistveno omejila izvajanje gospodarske dejavnosti, imate na podlagi PKP7 različne možnosti, glede najemnega razmerja z vašim najemodajalcem:

  • najemno pogodbo lahko odpoveste s pisno izjavo z odpovednim rokom osem dni;
  • zahtevate odlog plačila obveznosti iz najemne pogodbe;
  • zahtevate podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, sklenjene za določen čas.

Odlog plačila ali podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe lahko zahtevate za obdobje pred sprejetjem tega zakona in do prenehanja veljavnosti tega ukrepa za čas, ko vam je oteženo ali onemogočeno izvajanje gospodarske dejavnosti zaradi epidemije Covid-19 in zaradi tega poslovne nepremičnine niste morali v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen.

Najemniki morate vse obveznosti najemnine plačati najkasneje v šestih mesecih od prenehanja veljavnosti ukrepa, pri čemer najemodajalec ni upravičen do zamudnih obresti, lahko pa zahteva ustrezno zavarovanje za odložene najemnine. Najemodajalec ne sme odpovedati ali odstopiti od najemne pogodbe, ker je najemnik zahteval odlog plačila najemnine ali podaljšanje najemne pogodbe.

Za odlog plačila ali podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe morate najemodajalcu poslati pisno zahtevo. V primeru, da boste koristili enega od teh ukrepov za obdobje pred sprejetjem tega zakona, morate takšno zahtevo poslati v 15 dneh po uveljavitvi PKP7, to je do 15. 1. 2021.

V najemnino se vključujejo vsa plačila v zvezi z najemom poslovne nepremičnine, ki se v skladu s pogodbenimi določili najemne pogodbe vštejejo v znesek najemnine.

 

Ukrepi veljajo do 30. junija 2021, z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih šest mesecev in se navezuje na poslovne najeme.