28. julija, 2020

Ukrep čakanja na delo podaljšan (najmanj) do 31. avgusta

Delodajalci, ki delavcem ne morejo zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije COVID-19, in jim bodo prihodki zaradi le-te v letu 2020 upadli za več kot 10 % v primerjavi s preteklim letom, lahko delavcem odredijo čakanje na delo.

Interventni zakon (PKP4) je namreč določil, da lahko delodajalci koristijo ukrep začasnega čakanja na delo do konca julija, z možnostjo podaljšanja za največ dva meseca (oziroma dvakrat, do konca septembra 2020). Na podlagi sklepa Vlade RS je bil tako ukrep sedaj prvič podaljšan, in sicer do konca avgusta 2020.

Tisti delodajalci, ki želijo koristiti ukrep na podlagi interventnega zakona, morajo v 8 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje vložiti vlogo pri Zavodu RS za zaposlovanje, četudi so vlogo vložili že za mesec julij.

Delodajalci so še vedno upravičeni do povračila v višini 80 % nadomestila plače (bruto I), a ne več kot znaša najvišje nadomestilo za primer brezposelnosti (892,50 EUR bruto). Zahtevek za povračilo sredstev se uveljavlja preko portala za delodajalce.