Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
24. novembra, 2017

Turska lira uvedena na listu valuta kojima se trguje na deviznom tržištu

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je, na današnjoj sednici, doneo Odluku o dopunama Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koji se kupuje i prodaje na deviznom tržištu, čime se na listu valuta kojima se trguje na deviznom tržištu uvodi turska lira.

Pri donošenju ove odluke, Narodna banka Srbije se rukovodila učešćem Republike Turske u spoljnotrgovinskoj razmeni Republike Srbije, kao i potencijalima za jačanje i unapređenje ekonomske saradnje dveju zemalja u narednom periodu. U obzir je uzet i stalan rast broja turskih državljana koji posećuju Republiku Srbiju. Takođe, uvođenjem turske lire na listu valuta kojima se trguje na deviznom tržištu olakšava se poslovanje turskim i domaćim kompanijama koje međusobno sarađuju, što će se povoljno odraziti na obim spoljnotrgovinske razmene. Očekuje se da uvođenje turske lire podsticajno utiče i na realizaciju zajedničkih ekonomskih projekata Republike Srbije i Republike Turske.

Turska lira će se uključiti na listu deviza i efektivnog stranog novca kojim banke mogu da trguju i na listu efektivnog stranog novca koji ovlašćeni menjači mogu da kupuju i prodaju. Takođe, turska lira će se uključiti i na listu deviza koje Narodna banka Srbije može kupovati i prodavati na deviznom tržištu.

Turska valuta će biti uvedena na kursnu listu pod nazivom „turska lira”, sa slovnom oznakom TRY i numeričkom oznakom 949.
Navedena Odluka stupa na snagu 1. decembra 2017. godine.

Kabinet guvernera NBS