Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
2. avgusta, 2018

Tržni inšpektorji vas lahko tudi sredi poletja oglobijo za »malenkostne pomanjkljivosti« pri izstavljanju naročilnic in drugih sporočil, dopisov …

Da ne bo po nepotrebnem slabe volje ob morebitnem obisku tržnega inšpektorja (globe za družbe znašajo od 500 do 30.000 €), spomnimo na obvezne sestavine listin, ki si jih izstavljajo podjetja in podjetniki  (velja tudi za naročilnice):

Za družbe:

  • Na vseh dopisih, ki jih družba pošlje naslovniku, morajo biti poleg celotne firme in sedeža družbe navedeni tudi registrski organ, pri katerem je družba vpisana in matična številka družbe; pri d.o.o. in d.d. je treba navesti tudi znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov.

Za samostojne podjetnike:

  • Na sporočilih, ki jih podjetnik pošlje posameznemu naslovniku, morajo biti navedeni firma in sedež podjetnika ter njegova matična številka.
  • Na sporočilih, ki se pošiljajo v okviru obstoječih poslovnih stikov, morata biti navedena le firma in sedež.

Za podružnice tujih podjetij:

  • Na vseh sporočilih, uradnih dopisih, naročilnicah in drugih listinah podružnice mora biti poleg firme podružnice naveden register, v katerem so shranjene listine o podružnici, skupaj s številko podružnice v tem registru.

Če zakonodaja države, ki velja za tuje podjetje iz tretje države, zahteva vpis podjetja v register, morata biti navedena tudi register, v katerem je vpisano tuje podjetje iz tretje države, in njegova registrska številka v tem registru.

Če potrebujete kakšno pomoč ali imate dodatna vprašanja, smo vam na voljo na: https://unija.com/povprasevanje/