30. maja, 2018

Troškovi smještaja i prehrane neoporezivo se mogu omogućiti svim sezonskim radnicima (izvor: RRIF)

Ministarstvo financija (KLASA:410-01/18-01/876  od 9.4.2018.) je izdalo stajalište prema kojem utvrđuje slijedeće:

  • slijedom navedenog, troškovi smještaja i prehrane radnika koje poslodavci podmiruju za svoje radnike ne smatraju se dohotkom od nesamostalnog rada ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
  • da radnik s poslodavcem ima sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove, i to neovisno je li riječ o stalnim sezonskim poslovima ili o privremenoj sezonskoj potrebi radi povećanog opsega posla, a uz uvjet da se iz sadržaja ugovora može nedvojbeno utvrditi da je ugovor sklopljen za obavljanje sezonskih poslova
Prema navedenom stajalištu neoporezivo se može omogućiti smještaj i prehrana radnicima s kojima je sklopljen ugovor o stalnim sezonskim poslovima ili ugovor o radu na određeno vrijeme.