Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
14. januarja, 2021

Testiranje delavcev kot zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Od sprejetja PKP7 je bilo s strani delodajalcev na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovljenih veliko vprašanj glede testiranja delavcev na prisotnost virusa.

Testiranje delavcev uvrščamo med ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Delodajalci morajo sprejemati ukrepe za varnost in zdravje pri delu glede na oceno tveganja, torej glede na trenutno situacijo ponovno preučiti tveganje in na podlagi tega sprejeti ustrezne ukrepe. Pri sprejemanju revidirane ocene tveganja morajo delodajalci spoštovati predpisane postopke, ki vključujejo posvet z delavci oziroma njihovimi predstavniki, in objavo nove ocene tveganja.

Če interventni ukrepi delodajalca neposredno ne zavezujejo, lahko v oceni tveganja v vnaprej opredeljenih primerih predvidijo tudi testiranje delavcev. Da bi zagotovili testiranje na strokoven način, oceno in njene spremljajoče ukrepe sprejmejo v sodelovanju z medicino dela ter strokovnim delavcem za varnost.

Področje možnega stika delavcev s Covid-19 in preprečevanje širjenja virusa ureja Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (uradni list, številka 4/02, 39/05, 43/11 – ZVZD-1 in 168/20). Samo cepljenje pa se obravnava v predpisih, ki urejajo nalezljive bolezni, ki ogrožajo zdravje prebivalcev Republike Slovenije, ter ukrepe za njihovo preprečevanje in obvladovanje, ter v interventni zakonodaji v času epidemije.