Junija so bile spremembe obdavčitve dohodka (dohodnina in DDPO) dane v javno obravnavo, nekatere od pripomb so bile upoštevane, druge pač ne in včeraj so na spletni strani Vlade objavili gradivo, ki ga bo na predlog MF obravnavala Vlada in ki bi naj potem šlo v sprejem v Državni zbor.

Zadnji predlogi MF glede sprememb obdavčitev so:

 • stopnja DDPO bo ostala enaka
 • uvede se omejitev zmanjšanja davčne osnove za davčne olajšave in davčne izgube na 63 % davčne osnove davčnega obdobja
 • uredi se obravnava amortizacije najetih sredstev, kadar jih zavezanec izkaže kot pravico do uporabe (med dolgoročnimi sredstvi), tako da se bo priznavanje odhodkov iz naslova najemnin za davčne namene v posameznih davčnih obdobjih približalo dejanskim najemninam v teh obdobjih,

Kaj pa obdavčitev fizičnih oseb?

 • Zvišuje se stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobički iz kapitala) in  dohodkov iz oddajanja premoženja v najem s 25 % na 27,5 %.
 • Prav tako se zvišujejo stopnje dohodnine od dobička, doseženega z odsvojitvijo kapitala, ki so odvisne od obdobja imetništva kapitala, tako da znaša stopnja dohodnine:
  • po dopolnjenih 5 letih imetništva kapitala: 20 % (doslej 15 %),
  • po dopolnjenih 10 letih imetništva kapitala: 15 % (doslej 10 %),
  • po dopolnjenih 15 letih imetništva kapitala: 10 % (doslej 5 %).
 • Spreminja se lestvica za odmero dohodnine (zvišujejo se meje vseh davčnih razredov), znižata se davčni stopnji v drugem in tretjem davčnem razredu…