Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
20. septembra, 2019

Stopnja DDPO ostaja enaka, olajšave pa omejene

Junija so bile spremembe obdavčitve dohodka (dohodnina in DDPO) dane v javno obravnavo, nekatere od pripomb so bile upoštevane, druge pač ne in včeraj so na spletni strani Vlade objavili gradivo, ki ga bo na predlog MF obravnavala Vlada in ki bi naj potem šlo v sprejem v Državni zbor.

Zadnji predlogi MF glede sprememb obdavčitev so:

 • stopnja DDPO bo ostala enaka
 • uvede se omejitev zmanjšanja davčne osnove za davčne olajšave in davčne izgube na 63 % davčne osnove davčnega obdobja
 • uredi se obravnava amortizacije najetih sredstev, kadar jih zavezanec izkaže kot pravico do uporabe (med dolgoročnimi sredstvi), tako da se bo priznavanje odhodkov iz naslova najemnin za davčne namene v posameznih davčnih obdobjih približalo dejanskim najemninam v teh obdobjih,

Kaj pa obdavčitev fizičnih oseb?

 • Zvišuje se stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobički iz kapitala) in  dohodkov iz oddajanja premoženja v najem s 25 % na 27,5 %.
 • Prav tako se zvišujejo stopnje dohodnine od dobička, doseženega z odsvojitvijo kapitala, ki so odvisne od obdobja imetništva kapitala, tako da znaša stopnja dohodnine:
  • po dopolnjenih 5 letih imetništva kapitala: 20 % (doslej 15 %),
  • po dopolnjenih 10 letih imetništva kapitala: 15 % (doslej 10 %),
  • po dopolnjenih 15 letih imetništva kapitala: 10 % (doslej 5 %).
 • Spreminja se lestvica za odmero dohodnine (zvišujejo se meje vseh davčnih razredov), znižata se davčni stopnji v drugem in tretjem davčnem razredu…