10. novembra, 2017

Ste že vzpostavili evidenco dejanskih lastnikov?

Vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov in poročanje teh podatkov AJPES-u zahteva novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je začel veljati konec leta 2016.

Rok za pripravo evidence dejanskih lastnikov je 19. 11. 2017, rok za poročanje v register AJPES pa 19. 1. 2018.


Subjekti, ki so izvzeti iz poročanja, so le s.p.-ji, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, enoosebne d.o.o., neposredni in posredni proračunski uporabniki ter gospodarske družbe, ki delujejo na organiziranem trgu.


Subjekti, ki evidence ne bodo pripravili, posodabljali oziroma take evidence na zahtevo AJPES ne bodo predložili, se lahko kaznujejo tudi do 60.000 EUR, odgovorna oseba pa tudi do 2.000 EUR.


Pripravo evidence dejanskih lastnikov in poročanje AJPES lahko za vas prevzame UNIJA.


Za več informacij smo vam z veseljem na voljo.
Tel: 01 360 20 00; email: info@unija.com