Na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije smo dolžni do 31.12.2019 poročati podatke o podeljenih štipendijah v šolskem letu 2019/20.

Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 vsaj enega štipendista.

Štipenditor mora poročati o:

  • štipendistu (ime, priimek, EMŠO, naslov, občina)
  • šolanju (izobraževalna ustanova, izobraževalni program, vrsta izobraževanja, področje izobraževanja, letnik in status)
  • višini štipendije.

 

Več si lahko preberete na spletni strani:  http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/porocanje/