Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta
27. marca, 2023

Ste delavcem vročili pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta?

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih morate delodajalci  najkasneje do 31. 3. delavce pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delodajalec lahko delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca. Da lahko delavca obvesti elektronsko, mora delodajalec delavcu zagotaviti službeni e-poštni naslov, kot drugi pogoj pa zakon navaja, da se “delavec in delodajalec (pisno) dogovorita, da je delavec za potrebe opravljanja dela dolžan uporabljati službeni e-poštni naslov, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec”.

Delavec s sklenitvijo delovnega razmerja pridobi pravico do plačanega letnega dopusta, ki ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela polni ali krajši delovni čas.

Število dni letnega dopusta

Število dni dopusta je odvisno od osebnih okoliščin delavca ter meril in pogojev določenih v Zakonu o delovnih razmerjih, kolektivnih pogodbah oziroma splošnih aktih delodajalca, v posameznem koledarskem letu pa je odvisen tudi od trajanja delovnega razmerja delavca pri delodajalcu (sorazmerni del letnega dopusta).