Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
21. januarja, 2021

Sredstva za razvoj gospodarstva in tehnologije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 namenilo sredstva za razvoj. V okviru spodbud bo na voljo 248,8 milijonov EUR nepovratnih sredstev in 410,5 milijonov EUR povratnih sredstev, skupno bo torej namenjenih 659,3 milijonov EUR sredstev.

Sredstva bodo namenjena predvsem naslednjim področjem:

  • Področje podjetništva: 260,6 milijonov EUR,
  • Področje raziskav in razvoja: 145,6 milijonov EUR,
  • Področje turizma: 93,5 milijonov EUR,
  • Področje regionalnega razvoja: 76,8 milijonov EUR,
  • Področje digitalizacije: 32,1 milijonov EUR,
  • Področje lesno predelovalne industrije: 24,8 milijonov EUR,
  • Področji za internacionalizacijo in energetske prenove: 11,5 milijonov EUR,
  • Področje socialnega podjetništva: 4,4 milijonov EUR.

 

Spodbude in ukrepi bodo na voljo preko izvajalskih agencij: SID banke, Javne agencije SPIRIT, Javnega sklada RS za podjetništvo (SPS), Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (SRRS) ter Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (JŠRIS).

V nadaljevanju bomo na naši spletni strani predstavili strukturo namenjenih nepovratnih in povratnih sredstev.

Več informacij je na voljo na povezavi: https://www.gov.si/novice/2021-01-17-razvojne-spodbude-v-letu-2021/.