Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
18. septembra, 2020

Spremembe pri davkih in debirokratizacija

Vladni strateški svet za debirokratizacijo je predstavil predlog ukrepov na različnih področjih. Na davčnem so predlagani:

 • Po 15 letih imetništva kapitala ni obdavčitve dobička iz kapitala
 • Dobički pri kriptovalutah bi bili obdavčeni 20 %
 • Znižanje davčne stopnje na obresti, dividende in najemnine (vrnitev iz 27,5 na 25 %)
 • Efektivno znižanje obdavčitve najemnin (iz sedaj cca 23 na 17,5%)
 • Pri normiranih s.p. ukinitev razreda do 100.000 prihodkov, znižanje normiranih odhodkov iz 80 na 60 % (efektivna obdavčitev iz 4 na 8 %)
 • Zvišanje dohodninske olajšave iz 3.500 na 4.000 €
 • Uvedba socialne kapice za osebne prejemke nad bruto 6.000 €
 • Za mikro in majhna podjetja bi se izguba lahko pokrivala tudi za nazaj
 • DDPO stopnja bi ostala enaka, torej 19 %
 • Nova aplikacija na FURS za oddajo napovedi dohodkov iz tujine (dividende, obresti), ki bi takoj ob oddaji napovedi tudi izdala obračun davka, ki bi se lahko tudi takoj plačal
 • Ukinitev zmanjšanja davčne osnove za 1000 € od obresti za fizične osebe
 • Uvedba enega plačilnega računa za akontacijo dohodnine in socialne prispevke
 • En datum za plačilo dohodnine in prispevkov za podjetnike (oboje 20. v mesecu)
 • Uvedba enega REK obrazca za vse vrste dohodkov
 • Informativni izračun DDV bi pripravljal FURS na podlagi posredovanih prejetih in izdanih računov
 • Poenostavitev obračunavanja stroškov prevoza na delo in iz dela
 • Izplačila iz družinskih skladov bi bila obdavčena po stopnji 20 %
 • Uvedba 6. dohodninskega razreda s stopnjo 10 % (za davčno osnovo do 1 mio se plača dohodnina 486 tisoč €, nad 1 mio pa 586 tisoč €, kar je 400 tisoč manj kot sedaj
 • Pri DMV ukinitev luksuznega davka
 • Iz dohodnine bi namesto dosedanjih 0,5 % lahko namenili 1 % v dobrodelne namene, prav tako zvišanje % olajšav za donacije pri pravnih osebah in osebah, ki dosegajo dohodke z opravljanjem dejavnosti iz sedanjih 0,3+0,2% na 20 %
 • Ko so pogoji za upokojitev izpolnjeni, avtomatsko preneha delovno razmerje, če bi upokojenec želel še dalje delati, pa se dogovarja z delodajalcem, pri njem lahko potem dela še naprej brez omejitev (prejema polno pokojnino in plačo, od katere plačuje vse prispevke in dohodnino).
 • Vsi prispevki in dohodnina od plač bi se obračunali in plačali v enem znesku
 • Izplačevanje plač v javni upravi bi postopoma prešlo iz 5. na 15. v mesecu
 • Združitev več različnih registrov poslovnih subjektov v enega
 • Poenostavitev poročanja o uspešnosti poslovanja (enkratno poročanje namesto sedaj oddajanja poročil različnim naslovom)
 • Poenostavitev refundiranja bolniških odsotnosti, ureditev dela od doma, poenostavitve čezmejnega dela

 

Več lahko preberete TUKAJ.