Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
24. oktobra, 2019

Spremembe obdavčitve dobička

Včeraj so poslanci DZ potrdili spremembe DDPO in dohodnine.

Za dobiček pravnih oseb velja:

  • davčno osnovo od leta 2020 bomo lahko znižali iz naslova kritja prenesenih izgub ter davčnih olajšav največ za 63% (tako bo dosežena minimalno 7-odstotna obdavčitev), pri tem pa stopnja DDPO ostaja enaka,
  • že za leto 2019 velja, da bodo za usredstvene poslovne najeme (pravice do uporabe sredstev) priznane najvišje amortizacijske stopnje, ki ustrezajo dejanski amortizacijski dobi najetega sredstva (torej priznana bo obračunana amortizacija bodisi v dobi koristnosti sredstva bodisi v času trajanja najema, če je krajše od dobe koristnosti).

Tudi samostojni podjetniki in drugi zasebniki bodo lahko svojo davčno osnovo zniževali iz naslova kritja izgub in davčnih olajšav za največ 63 % (velja od leta 2020).

Za fizične osebe od l. 2020 velja:

  • za dohodke iz kapitala, t.j. obresti, dividende, kapitalske dobičke (ob zaprtju družbe ali odsvojitvi kapitala) bo namesto dosedanjih 25 % davčna stopnja 27,5 %,
  • pri odsvojitvi kapitala po 20 letih imetništva še dalje velja, da se dohodnine ne plača,
  • kapitalski dobički bodo po 15 letih imetništva obdavčeni po stopnji 10 %, po 10 letih 15 % in po 5 letih 20 %,
  • omeji se priznavanje normiranih stroškov (le ti še vedno znašajo 1 % od NV kapitala in 1 % od vrednosti kapitala ob odtujitvi) na pozitivno razliko (torej normirani stroški lahko znašajo največ toliko, kot bi znašal dobiček od odtujitve).