Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
19. novembra, 2020

Sprememba v obrazcu obračuna davka od dohodkov pravnih oseb

V Uradnem listu RS je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Obrazec obračuna davka od dohodkov pravih oseb (DDPO) je razširjen za novo davčno olajšavo.

Do sedaj se je pod zaporedno številko 15.14 poročalo olajšave za donacije – izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Po novem pa se pod zaporedno številko 15.14 v obračunu DDPO poroča tudi olajšava za donacije, namenjene odpravi posledic epidemije v skladu z 62.a členom ZIUZEOP. Po tem členu lahko davčni zavezanec uveljavlja dodatno zmanjšanje davčne osnove za celoten znesek izplačil v denarju za namen odprave posledic epidemije, izplačan na za ta namen posebej oblikovan transakcijski račun Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ki ni Slovenija, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja. Torej se bo pod zaporedno številko 15.14 obračuna DDPO vpisalo tudi znesek teh izplačil.

Posledično se je spremenila tudi Priloga 9 k obračunu DDPO, ki je povezana s poročanjem v zaporedni številki 15.14 obračuna DDPO.