Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
Sprememba urne postavke pri začasnem in občasnem delu upokojencev Unija Smart Acc
5. maja, 2022

Sprememba urne postavke pri začasnem in občasnem delu upokojencev

Od 5. 5. 2022 velja spremenjena višina bruto urne postavke za začasno in občasno delo upokojencev.

Pri izračunu bruto urne postavke za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela se bo po novem upoštevala višina minimalne plače. Urna postavka tako ne bo smela biti nižja od zneska minimalne plače preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas tako, da se upošteva povprečna mesečna delovna obveznost za polni delovni čas (174 ur). Enako velja tudi za delo dijakov in študentov. Najnižja urna postavka bo določena z Odredbo ministra in bo znašala 6,17 EUR (do sedaj 5,77 EUR). Veljala bo od začetka veljavnosti Odredbe do vključno februarja naslednjega koledarskega leta.

Prav tako od 5. maja naprej velja omejitev bruto dohodka za opravljeno začasno in občasno delo, ki v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 9.237,96 EUR (do sedaj 8639,07 EUR).