Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
28. januarja, 2020

Sprememba pri obračunu prispevkov za socialno varnost za uporabo sredstev za delo na domu in lastnega orodja

Na podlagi nove, četrte alineje tretjega odstavka 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki velja od 1. januarja 2020, se prispevki za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju ne plačujejo od zneska nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu in nadomestila za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih vozil), potrebnih za opravljanje dela na delovnem mestu, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja na podlagi 44. člena Zakona o dohodnini.

Po novem torej velja, da se prispevki za socialno varnost ne plačujejo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu in nadomestila za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih vozil) na delovnem mestu, in sicer do zneska določenega v Zakonu o dohodnini. Za uporabo lastnih sredstev za delo na domu je višina nadomestila določena v višini do 5 % mesečne plače delavca, vendar ne več kot 5 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, medtem ko je za uporabo lastnega orodja na delovnem mestu določena višina do največ 2 % mesečne plače delavca, vendar ne več kot 2 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji. Če je znesek nadomestila višji od zgoraj navedenih, se obračuna dohodnina in prispevki za socialno varnost.