28. decembra, 2021

Sprememba Pravilnika o priznani obrestni meri (POM)

1. januarja 2022 stopi v veljavo novo način določanja variabilnega dela priznane obrestne mere, ki ga objavlja MF na svoji spletni strani in služi zavezancem pri izračunu POM.

Odslej bo MF uporabljajo obrestne mere, ki so objavljene na finančni platformi sistema Bloomberg, ki kaže referenčne vrednosti medbančnih obrestnih mer za ustrezne ročnosti na prvi delovni dan v mesecu za tekoči mesec za valuto euro – EURIBOR ter za druge valute in pripadajoče referenčne obrestne mere na zadnji delovni dan meseca, upoštevaje nazaj usmerjeno metodologijo izračuna po ISDA protokolu, za tekoči mesec.

Variabilni del obrestne mere po posameznih valutah bo naslednji:

  • za euro – EURIBOR,
  • za ameriški dolar – SOFR-USD,
  • za japonski jen – TONAR-JPY,
  • za britanski funt – SONIA-GBP,
  • za švicarski frank – SARON-CHF.

Z novim letom bodo tabele za variabilni del POM torej nekoliko spremenjene, zavezanci pa bodo POM za lastne potrebe izračunavali še naprej po isti metodologiji (pribitki za ročnost, za kreditno oceno in eventualno tudi za valuto posojila).

Vir: Pravilnik o POM