Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
28. decembra, 2021

Sprememba Pravilnika o priznani obrestni meri (POM)

1. januarja 2022 stopi v veljavo novo način določanja variabilnega dela priznane obrestne mere, ki ga objavlja MF na svoji spletni strani in služi zavezancem pri izračunu POM.

Odslej bo MF uporabljajo obrestne mere, ki so objavljene na finančni platformi sistema Bloomberg, ki kaže referenčne vrednosti medbančnih obrestnih mer za ustrezne ročnosti na prvi delovni dan v mesecu za tekoči mesec za valuto euro – EURIBOR ter za druge valute in pripadajoče referenčne obrestne mere na zadnji delovni dan meseca, upoštevaje nazaj usmerjeno metodologijo izračuna po ISDA protokolu, za tekoči mesec.

Variabilni del obrestne mere po posameznih valutah bo naslednji:

  • za euro – EURIBOR,
  • za ameriški dolar – SOFR-USD,
  • za japonski jen – TONAR-JPY,
  • za britanski funt – SONIA-GBP,
  • za švicarski frank – SARON-CHF.

Z novim letom bodo tabele za variabilni del POM torej nekoliko spremenjene, zavezanci pa bodo POM za lastne potrebe izračunavali še naprej po isti metodologiji (pribitki za ročnost, za kreditno oceno in eventualno tudi za valuto posojila).

Vir: Pravilnik o POM