Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev - nepovratna sredstva
8. junija, 2023

Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev

Od 300 EUR do 9.999,99 EUR nepovratnih sredstev

Vavčerji so spodbude manjših vrednosti, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočajo bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev in s pomočjo katerih, lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

Vavčerje lahko podjetja pridobijo skozi vso leto (oz. do porabe sredstev) na zelo enostaven način (brez prekomernih postopkov odobritve), obravnava le-teh pa je zelo hitra.

Osnovne značilnosti vavčerjev
  • enostavne spodbude malih vrednosti za MSP – od 300 EUR do 9.999,99 EUR nepovratnih sredstev
  • sofinanciranje v višini max. 60 % upravičenih stroškov na posamezni odobreni vavčer
  • največ 3 vavčerji hkrati v izvajanju oz. največ 30.000 EUR izplačila letno
  • hitra obravnava
    na voljo skoz vse leto oz. do porabe sredstev za posamezni vavčer
  • upravičeni stroški vavčerjev za vsa vsebinska področja so od 1.1.2021 dalje (oz. določeni v posameznem javnem pozivu)

Odprta zgolj še 2 vavčerja: vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah in vavčer za prenos lastništva!