Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
17. januarja, 2022

Slovenski podjetniški sklad nudi mikrokredite za mikro in mala podjetja

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis P7 2021 – Mikrokrediti, ki omogočajo mikro in malim podjetjem mikrokredit v višini od 5.000,00 EUR do 25.000,00 EUR.

Javni razpis P7 2021 nudi zelo ugodne pogoje za podjetja:

  • nižja zahteva po zavarovanju (5 menic podjetja)
  • nižja obrestna mera (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %)
  • ročnost kredita do 60 mesecev
  • možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Upravičeni stroški vključujejo naložbe v opredmetena sredstva (nakup nove opreme), v neopredmetena sredstva (nakup patentnih pravic, licenc) in v obratna sredstva (stroški materiala, storitev in dela).

Razpisani so trije prijavni roki:

  • 20. 1. 2022 do 14. ure
  • 10. 2. 2022 do 14. ure in
  • 1. 3. 2022 do 14. ure.

V kolikor potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije in izpolnitvi vloge za prijavo na razpis, vam lahko pri tem pomagamo mi. Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 1 360 20 13 ali na dejan.kaligaro@unija.com.