Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
17. januarja, 2022

Slovenski podjetniški sklad nudi mikrokredite za mikro in mala podjetja

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis P7 2021 – Mikrokrediti, ki omogočajo mikro in malim podjetjem mikrokredit v višini od 5.000,00 EUR do 25.000,00 EUR.

Javni razpis P7 2021 nudi zelo ugodne pogoje za podjetja:

  • nižja zahteva po zavarovanju (5 menic podjetja)
  • nižja obrestna mera (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %)
  • ročnost kredita do 60 mesecev
  • možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Upravičeni stroški vključujejo naložbe v opredmetena sredstva (nakup nove opreme), v neopredmetena sredstva (nakup patentnih pravic, licenc) in v obratna sredstva (stroški materiala, storitev in dela).

Razpisani so trije prijavni roki:

  • 20. 1. 2022 do 14. ure
  • 10. 2. 2022 do 14. ure in
  • 1. 3. 2022 do 14. ure.

V kolikor potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije in izpolnitvi vloge za prijavo na razpis, vam lahko pri tem pomagamo mi. Kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 1 360 20 13 ali na dejan.kaligaro@unija.com.