Poziv k bolj odgovornemu in trajnostno naravnanemu delovanju gospodarstva
27. novembra, 2023

Skupni poziv k bolj odgovornemu in trajnostno naravnanemu delovanju gospodarstva

Varuh človekovih pravic je v sodelovanju s Focusom, društvom za sonaraven razvoj, in SBC – Klubom slovenskih podjetnikov organiziral posvet o človekovih pravicah v gospodarstvu. Ker spoštovanje in varovanje človekovih pravic ter okolja ni več zgolj obveza države, temveč je tudi odgovornost gospodarstva, je bil vabljen gost posveta tudi minister Matjaž Han.

Udeleženci posveta so velik del razprave namenili predlogu Direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti, ki jo je lani februarja predstavila Evropska komisija. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je poudaril, da se zavzema za močan evropski pravni okvir, ki bo varoval človekove pravice in okolje. “Podjetja so dolžna zaščititi človekove pravice in okolje. V poslovnih praksah se namreč prepogosto dogaja, da so vprašanja spoštovanja človekovih pravic in zaščite okolja prezrta. Glede na podnebno krizo je jasno, da morajo tudi podjetja takoj spremeniti svoje strategije in poslovanje.”

Varuh Svetina je mnenja, da je skrajni čas, da se na ravni Evropske unije sprejme trdna zakonodaja, ki bo od podjetij zahtevala skrben pregled spoštovanja standardov človekovih pravic in varstva okolja, od odgovornih v podjetjih odgovornost in žrtvam omogočila učinkovito pravno varstvo. “V procesu tripartitnih pogajanj na evropski ravni, ki ravno zdaj potekajo v Bruslju, od vlade in pristojnega ministrstva pričakujem, da zagovarja sprejem učinkovite evropske zakonodaje, četudi bo na tem področju potrebna sprememba nacionalnih zakonodaj,” je še poudaril varuh Svetina.

Matjaž Han, ki je poudaril, da mora biti vključevanje spoštovanja človekovih pravic in okolja ter drugih trajnostnih vidikov v poslovanje gospodarskih družb temelj delovanja vsake družbe. “Kar zagovarjamo v zasebnem življenju, moramo dosledno zagovarjati tudi v poslovnem,” je bil jasen minister Han.

Minister bi si želel, da bi dobri zgledi v gospodarstvu na področju trajnosti zadostovali in pravila ne bi bila potrebna. A dejstvo je, da okoljska in družbena odgovornost ter odgovorno upravljanje v EU postajajo pravni normativ. “Pri prenosu evropskih direktiv v slovenski pravni red zagovarjamo načelo postopnosti, saj se zavedamo, da ima vsako novo pravilo tudi vpliv na njihovo konkurenčnost. Dejstvo je, da smo prav vsi odgovorni za lepši danes in boljši jutri, želim pa si, da podjetja v tej skrbi najdejo tudi prostor za inovativnost in izboljšanje obstoječih poslovnih praks,” je še povedal Han.