Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
16. maja, 2017

Serviranje i posluživanje hrane i pića u objektima pekare ne smatra se ugostiteljskom uslugom, u smislu Zakona o PDV

U članu 2. Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o PDV („Sl. glasnik RS”, br. 21/17), kojim je utvrđeno šta se smatra uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta, dodat je novi stav 3, kojim je propisano da se dodatnim uslugama, koje omogućavaju trenutnu potrošnju hrane i pića, ne smatraju usluge serviranja i posluživanja hrane i pića u objektu pekare. Navedena dopuna pravilnika stupila je na snagu 29. aprila 2017. godine.
U skladu s tim, uslugom predaje jela i pića za konzumaciju na lici mesta, u smislu Zakona o PDV, ne smatra se serviranje hrane i pića za konzumaciju u objektima pekare, što znači da se prodaja, kao i serviranje i posluživanje peciva i bureka u objektima pekare smatraju prometom peciva i bureka, koji se oporezuje posebnom stopom PDV od 10%.