Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
29. aprila, 2019

Še vedno dileme o najemih po novem?

S 1.1.2019 so začela veljati nova računovodska pravila o (poslovnih) najemih, ki so po SRS obvezna za srednja in velika podjetja, zanje pa se nemalokrat odločajo tudi majhna, najpogosteje zaradi enotnega poročanja v skupini.

V praksi se večina odloča za poenostavljeni prehod, pri katerem je ključno ugotoviti sedanjo vrednost najemnin za obdobje od 1.1.2019 do izteka najemne pogodbe. Tako izračunano vrednost nato izkažemo kot dolgoročni dolg do najemnika, na drugi strani pa izkažemo pravico do tega sredstva v uporabi, ki jo potem v naslednjih letih amortiziramo. Prejete račune za najemnino pa nič več ne knjižimo na stroške najemnin, temveč služijo zgolj za zmanjševanje prej izkazanega dolga in plačilo tekočih obveznosti.

To je kratek povzetek in ključno bistvo novosti. Ko je treba zadevo izpeljati, seveda trčimo še na druga izvedbena vprašanja, ki pa se jih da hitro rešiti. Eno od takih je, ali sploh znamo izračunati sedanjo vrednost bodočih izdatkov in pa kako določiti obrestno mero za izračun. Pri slednjem predpisi niso preveč togi in je na podjetju, da pridobi in določi zase predpostavljeno obrestno mero za izposojanje. Če tega ne more, pa lahko uporabi povprečne obrestne mere za že sklenjene posojilne pogodbe, kot jih objavlja Banka Slovenije na svoji spletni strani.