S 1.1.2019 so začela veljati nova računovodska pravila o (poslovnih) najemih, ki so po SRS obvezna za srednja in velika podjetja, zanje pa se nemalokrat odločajo tudi majhna, najpogosteje zaradi enotnega poročanja v skupini.

V praksi se večina odloča za poenostavljeni prehod, pri katerem je ključno ugotoviti sedanjo vrednost najemnin za obdobje od 1.1.2019 do izteka najemne pogodbe. Tako izračunano vrednost nato izkažemo kot dolgoročni dolg do najemnika, na drugi strani pa izkažemo pravico do tega sredstva v uporabi, ki jo potem v naslednjih letih amortiziramo. Prejete račune za najemnino pa nič več ne knjižimo na stroške najemnin, temveč služijo zgolj za zmanjševanje prej izkazanega dolga in plačilo tekočih obveznosti.

To je kratek povzetek in ključno bistvo novosti. Ko je treba zadevo izpeljati, seveda trčimo še na druga izvedbena vprašanja, ki pa se jih da hitro rešiti. Eno od takih je, ali sploh znamo izračunati sedanjo vrednost bodočih izdatkov in pa kako določiti obrestno mero za izračun. Pri slednjem predpisi niso preveč togi in je na podjetju, da pridobi in določi zase predpostavljeno obrestno mero za izposojanje. Če tega ne more, pa lahko uporabi povprečne obrestne mere za že sklenjene posojilne pogodbe, kot jih objavlja Banka Slovenije na svoji spletni strani.