Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
10. junija, 2019

Se ukvarjate s komisijsko prodajo rabljenega blaga?

Pri komisijski prodaji blaga sta vedno opravljeni dve dobavi blaga, pri čemer komitent (npr. fizična oseba, ki prinese blago v prodajalno) opravi dobavo blaga komisionarju (davčnemu zavezancu, ki proda blago končnemu kupcu), komisionar pa opravi dobavo blaga končnemu kupcu. Za vsako opravljeno dobavo je treba zagotoviti, da je izdan račun (komitentu – fizični osebi ni treba izdati računa, če prodaje ne opravi v okviru opravljanja ekonomske dejavnosti).

FURS je nadrobno pojasnil, na kakšne načine z vidika DDV in davčnega potrjevanja ravna komisionar. V grobem so možne 3 situacije:

  1. Komisionar je identificiran za namene DDV in od dobave rabljenega blaga obračunava DDV po posebni ureditvi (v tem primeru na izdanem računu DDV ne izkaže, mora pa navesti klavzulo »Posebna ureditev – rabljeno blago«).
  2. Komisionar je identificiran za namene DDV in DDV od prodaje rabljenega blaga obračunava po splošni ureditvi (v tem primeru od opravljene dobave, t.j. od zneska, ki ga prejme od kupca, obračuna DDV.
  3. Komisionar je mali davčni zavezanec, oproščen plačila DDV po 94. členu ZDDV-1, zato na računu DDV ne obračuna. Mali davčni zavezanec ne more uporabljati posebne ureditve iz 1. točke. Mali davčni zavezanec je tisti, ki je oproščen plačila DDV do limita 50.000 € po prvem odstavku 94. člena ZDDV-1 in se ni prostovoljno identificiral za namene DDV. Pozor: v limit 50.000 € se všteva celoten znesek opravljenih obdavčljivih dobav (torej vrednost dobav rabljenega blaga in ne samo razlika v ceni ali znesek provizije)!

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani FURS v dokumentu Davčno potrjevanje računov – pogosta vprašanja in odgovori (vpr. 324).